Агроінновації Причорноморського регіону. Загальні питання

Міжнародна конференція

Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

У збірнику представлено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів", проведеної у червні 2010 року в м. Миколаєві відділом проблем розвитку продовольчого комплексу та споживчого ринку РВПС України НАН України та Миколаївською філією Європейського університету за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації. Видання буде корисним науковцям, економістам-практикам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Збірник друкується в авторській редакції


( документ у форматі Word - 1 MB)І.О.Іртищева. Земельні ресурси - вагомі важелі сільського розвитку. Розглядаються перспективи розвитку земельних відносин на селі та роль змельних ресурсів у розвитку сільських територіальних громад.
(Документ у форматі Word - 49 kB)

Л.В.Дейнеко, І.О.Іртищева, П.М.Купчак. Сільський туризм як один з напрямів розвитку підприємництва на селі. Розглянуто особливості сільського зеленого туризму в Україні. Виділено позитивні та негативні складові його розвитку.
(з матеріалів третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі" - Житомир 2009)
(Документ у форматі pdf - 1 MB)

Александр Бонковскі, Міхал Клепка, Кшиштоф Матусяк, Єжи Стшелєц, Кшиштоф Засядли.
Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу.
(Документ у форматі pdf - 1,66 MB)

І.С.Денисенко. Формування політики землекористування в контексті сталого розвитку.
з матеріалів науково-практичної конфренції "Сталий розвиток та економічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Бахчисарай - 2009 р.
( Документ у форматі pdf - 622 kB)

І.О.Іртищева. Інституційне забезпечення формування інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери. Ціллю статті є розкриття сутності та значення інституційного забезпечення інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери. Розглянути форми інноваційних стратегічних структур та дослідити їх особливості.
(Документ у форматі Word - 96,5 kB - zip-архів для завантаження - 23,0 kB)

Звіт Державного агентства України з інвестицій та інновацій про роботу за 2007 рік. Державне агентство України з інвестицій та інновацій працює для того, щоб забезпечити проведення узгодженої державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності, а також створити привабливі умови і середовище для фінансування інноваційної діяльності та розповсюдження інновацій у всіх секторах економіки України.
(report_2007.pdf - 906 kB)

І.О.Іртищева. Інноваційні процеси - важлива передумова забезпечення сталого розвитку України. В статті розглянута інноваційна діяльність. як визначальний фактор економічного розвитку країни. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

І.О.Іртищева. Врахування регіональних особливостей агропродовольчої сфери у інноваційному механізмі розвитку. Регіональний аспект відіграє все більшу роль у розвитку світової економічної системи, економіки держав і територій.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

І.О.Іртищева. Регулювання інноваційного розвитку агропродовольчої сфери регіону. Запропонований новий механізм впровадження інновацій у агропродовольчу сферу Причорномор'я.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

І.О.Іртищева. Функціонування агропродовольчої сфери регіону на засадах інноваційного розвитку. Трансформаційні процеси в аграрному секторі створили передумови для зацікавленості агроформувань в інноваційній продукції. Сільські господарі намагаються мінімізувати витрати виробництва та забезпечити високоприбуткове виробництво.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

Інформація про інноваційну діяльність підприємств у 2008 році. Крим - російська мова.
(inform_innov.pdf - 154 kb)