Агроінновації Причорноморського регіону.
Інноваційні підходи до модернізації сфери водокористування
Водна рента як базовий чинник нарощення інвестиційного потенціалу сфери водокористування
Вода

Ефективність інвестиційного забезпечення сфери водокористування залежить від двох основних чинників, а саме удосконалення інституціонального середовища інвестування водогосподарських та водоохоронних проектів, що дозволить розширити спектр форм та джерел інвестиційного забезпечення, а також перегляду чинної системи нормативів збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.

При цьому доцільність нарощення інвестиційного потенціалу розширеного відтворення водогосподарської інфраструктури та відновлення водно-ресурсних джерел не повинна суперечити пріоритетам екологізації водокористування у всіх ланках національного господарства.

Варто зазначити, що завдяки формуванню рентних відносин у водному господарстві, а саме між суб'єктами господарської діяльності з приводу вилучення, розподілу та використання рентних доходів, можна якісно змінити систему управління водними ресурсами та досягти розширеного відтворення водогосподарського комплексу України загалом.

Зокрема, вченими відділу економічних проблем водокористування д.е.н., с.н.с. Левковською Л.В., к.е.н., с.н.с. Мандзиком В.М. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" вперше здійснено попередню оцінку потенційного зростання надходжень до Зведеного бюджету України водно-ресурсних платежів внаслідок використання наявних джерел утворення рентних доходів шляхом інституціоналізації додаткових інструментів фіскального регулювання залучення водних ресурсів у господарський оборот.

За попередніми оцінками загальна сума додаткових надходжень до Зведеного бюджету України може скласти понад 500 млн. грн. внаслідок удосконалення системи рентного регулювання водокористування.