Агроінновації Причорноморського регіону.
Інноваційні підходи до модернізації сфери водокористування
Оренда водних об'єктів як вагоме джерело фінансової підтримки місцевих бюджетів
Вода

Світова практика показує, що ефективною формою використання водних об'єктів є укладання угод державно-приватного партнерства, при яких складова природного капіталу залишається у власності держави, але передається в користування суб'єкту приватного підприємництва. Така форма партнерства дає можливість вдало поєднати адміністративний ресурс держави (муніципального утворення) та інвестиційний потенціал приватного партнера і тим самим підвищити ефективність водогосподарської та водоохоронної діяльності. Найбільш прийнятними видами угод за нинішнього інституціонального середовища регулювання водокористування є оренда та концесія.


Вода

Сьогодні потенціал наповнення бюджетів різного рівня, в першу чергу бюджетів місцевого самоврядування, використовується не повною мірою у зв'язку з відсутністю оперативного реагування природоохоронних та фіскальних органів на результати природно-ресурсного моніторингу. Місцева влада не приділяє належної уваги упорядкуванню відносин щодо укладання орендних угод по використанню природних та штучних об'єктів (див. рис). Нормативно-правова база не включає навіть критично необхідного набору регуляторів, які спонукали б користувачів водопровідно-каналізаційних систем (орендарів, концесіонерів) реінвестувати отриманий прибуток у розширене відтворення використовуваних ними об'єктів.оренда ставків

Рис. Кількість орендованих ставків та їх площа в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України у 2013 р*
* побудовано за даними Держводагентства України

Науковцями відділу економічних проблем водокористування д.е.н., с.н.с. Левковською Л.В., д.е.н., с.н.с. Сундуком А.М. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" запропоновані науково обґрунтовані пропозиції змін до законів України "Про держано-приватне партнерство" та "Про концесії", зокрема щодо: розширення переліку видів водогосподарської і водоохоронної діяльності, на які поширюються угоди оренди та концесії; державного регулювання тарифної політики концесіонерів та орендарів, у користуванні яких перебувають системи централізованого водопостачання і водовідведення; встановлення ставок орендної плати за використання природних водних об'єктів, адекватних реальній вартості користування останніми.