Агроінновації Причорноморського регіону.
Інноваційні підходи до модернізації сфери водокористування

Вода

Оренда водних об'єктів як вагоме джерело фінансової підтримки місцевих бюджетів

Світова практика показує, що ефективною формою використання водних об'єктів є укладання угод державно-приватного партнерства, при яких складова природного капіталу залишається у власності держави, але передається в користування суб'єкту приватного підприємництва.
Вода

Водна рента як базовий чинник нарощення інвестиційного потенціалу сфери водокористування

Ефективність інвестиційного забезпечення сфери водокористування залежить від двох основних чинників, а саме удосконалення інституціонального середовища інвестування водогосподарських та водоохоронних проектів, що дозволить розширити спектр форм та джерел інвестиційного забезпечення, а також перегляду чинної системи нормативів збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.
Вода

Економічна оцінка віртуальної води та інструменти її використання в Україні

Проблема дефіциту водних ресурсів на сучасному етапі є надзвичайно гострою. Зростаючий брак питної води пов'язаний як зі змінами клімату, так і наслідками діяльності людини, що призводять до скорочення наявних водних ресурсів...