Агроінновації Причорноморського регіону. Загальнодержавні програми


Україна - 2015: національна стратегія розвитку.
Національна стратегія розвитку «Україна-2015» підсумовує результати багатомісячної роботи «Українського форуму», спрямованої на створення громадського порядку денного для України, визначення стратегічних орієнтирів державного розвитку, адекватних рівню і складності завдань та викликів, що сьогодні стоять або найближчим часом постануть перед країною.
(Документ у форматi pdf - 733 Kb)

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів.
Pозроблена на виконання Постанови Верховної Ради України від 17 лютого 2009 р. № 965-VI "Про проведення парламентських слухань "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти, Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України за участю інших наукових установ НАН України, а також центральних і місцевих органів державної влади.
(Документ у форматi Word - 1,15 Mb - zip-архів - 385 Kb)

Концепція розвитку національної інноваційної системи
СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680
(1593.pdf - 52 Kb)

Пріоритетні завдання аграрної науки України. Наведено перелік завдань, які є пріоритетними при виконанні Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.
(prioritet_2008.pdf - 2 445 Kb)

Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року. Дана програма пропонує вирішення широкого кола практичних проблем у соціальній сфері села та АПК, які перешкоджають нормальному розвитку цього сектору економіки України.
(programa.pdf - 605 Kb)

Науково-технічна програма УААН на 2007-2010 роки "БІОСИРОВИНА". Створити щорічно поновлювані джерела біосировини рослинного походження, розробити технології їх багатоцільового промислового використання.
(progrbio.pdf - 202 Kb)

Антикризова програма уряду. Агропромисловий комплекс і розвиток сільської місцевості.
(Читати) * (Zip-архів для скачування - 11 Kb)

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ регіонального розвитку на період до 2015 року. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001.
(derjav_strateg.pdf - 425 Kb)