Агроінновації Причорноморського регіону. Обласні програми


Проект концепції створення Миколаївського державного експериментального рибогосподарського комплексу по відтворенню цінних та промислових видів риб України. (за рахунок коштів по відшкодуванню збитків рибному господарству Миколаївської області при будівництві Ташлицької ГАЕС).
(riba.pdf - 326 Kb)

ПРОГРАМА "Розвиток нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії (НПДЕ) у Миколаївській області на період до 2010 р." . Енергетична незалежність країни складається з енергонезалежності її регіонів, для чого необхідне залучення усіх власних видів енергоресурсів і науково-технічного потенціалу регіонів. Ця конкретна цілеспрямована робота повинна виконуватися не "зверху", а безпосередньо в регіонах; областях, районах, селах і містах.
(npde.pdf - 219 Kb)

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на період до 2015 року. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням обласної ради від 30 жовтня 2007 р. №2
(mikolaiv_strateg.pdf - 1 165 Kb)

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на період до 2015 року. Додаток до рішення обласної ради від 9 листопада 2007 року № 347-V
(odesa_strateg.pdf - 618 Kb)

Регіональна програма інноваційного розвитку Миколаївської області на 2009-2013 роки та на період до 2020 року. Проект
(mikolaiv_innov.pdf - 144 Kb)