НАУКА НАМ ДОПОМАГАЄ!

В сучасному геоекономічному просторі єдиний реальний шлях поступального розвитку України - інновація. Актуальність інноваційної моделі розвитку зумовлюється стрімким зростанням впливу науки та нових технологій на розвиток світової економіки. Нові технології докорінно і в стислі терміни змінили її структуру. Процеси глобалізації також посилюють значення інноваційних чинників розвитку країн та їх регіонів, оскільки саме вони здатні забезпечувати довгострокові конкурентні переваги. Вступ України до СОТ та інтеграція до світової агропродовольчої системи, роблять особливо актуальним забезпечення моделі інноваційного розвитку агропродовольчого сектору, як важливого чинника конкурентоспроможності регіональних систем.

Вихід сільськогосподарських товаровиробників Причорноморського регіону на відповідний рівень якості і конкурентоспроможності продукції, нарощення експортного потенціалу (на регіон припадає близько 80% експортованої агропромислової продукції) неможливий без розроблення та впровадження нових технологій, освоєння на їх базі виробництва принципово нових видів наукоємної продукції.

Однак, проблеми інноваційного оновлення нашого регіону зумовлені не достатньо розвинутою інфраструктурою інноваційного розвитку. У ній представлено лише окремі типи інноваційних структур, зокрема наукові центри, бізнес-інкубатори, науково-технічні підприємства. Причому діяльність лише незначної їх частини відповідає завданням, які мають вирішуватися ними, виходячи із світового досвіду організації різних типів інноваційних структур. В нашому регіоні, як і в Україні в цілому, не тільки обмежена чисельність інноваційних структур, але й склалася їх структурна неповнота, а також функціональна невизначеність їх діяльності. Розвиток інноваційної інфраструктури потребує всебічної державної підтримки. Зміст і форми цієї підтримки визначені у відповідних базових законодавчих і нормативних документах. Регіональна програма інноваційного розвитку Миколаївської області на 2009-2013 роки та на період до 2020 року передбачає заходи щодо відновлення дій цих законів, а саме створення системи інформаційної підтримки інфраструктури інноваційного розвитку. Зокрема: створення веб-сайту інфраструктури інноваційного розвитку Миколаївської області та постійна підтримка його в робочому стані; формування баз даних по інноваційним пропозиціям, потенційним виконавцям і джерелами фінансування проектів; підготовка інформаційних, наукових та науково-дослідних матеріалів інфраструктури, і їх висвітлення у ЗМІ, й організація системної взаємодії по висвітленню робіт інфраструктури.

Слід відмітити, що більше року в нашому регіоні функціонує веб-сайт www.agroin.org, створений докторантом Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Його метою є сприяння формуванню ефективної моделі розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону України. В його завдання входить: інформування щодо найновіших досягнень науки і техніки; надання теоретичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку; висвітлення інформації щодо безпеки харчових продуктів; вивчення думок споживачів та виробників харчової продукції. З метою вивчення громадської думки щодо ефективності контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування автором веб-сайту було проведено інтернет-опитування. Його результати показали, що більшість респондентів (89,5%) вважають, що контроль за якістю безпеки продукції зараз є нижчим, ніж 20 років тому. Веб-сайт функціонує спільно з науковцями відділу проблем розвитку продовольчого комплексу та споживчого ринку Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, де всі бажаючі можуть ознайомитися з новітніми розробками і публікаціями науковців.

Тому важливим моментом на шляху виконання регіональної програми інноваційного розвитку Миколаївської області має стати координація зусиль держаних органів влади, науки та виробництва.

Віталій ТРАВЯНКО,
заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу

газета "Південна правда" від 27 лютого 2010 року.

(На головну сторінку сайту)