Причорноморський регіон
Сайт для вчених та професіоналів агробізнесу

Інновації Причорноморського регіону

Сільське господарство, харчова промисловість, науково-дослідні інститути

Причорноморський регіон:

Державні програми:

Н Д У:

Публікації:


Корисне посилання:
Інтернет конференції з питань економіки -
WEB-ресурс
'С O N S T A N T A'

Ілюстративні матеріали:
Газета "Вісник ССР"

Автор та власник сайту:
Інна Іртищева
e-mail: innaxl@mail.ru
білий простір
Достаток через інновації


Процеси глобалізації посилюють значення інноваційних чинників розвитку країн та їх регіонів. Вступ України до СОТ та інтеграція до світової агропродовольчої системи роблять особливо актуальним забезпечення інноваційної моделі розвитку агропродовольчої сфери, як важливого чинника сталості та конкурентоспроможності регіональних систем. Однак, саме в агропродовольчій сфері, на відміну від інших сфер, розвиток інновацій відбувається більш повільно, що вимагає особливої уваги.

Реалізація моделі інноваційного розвитку у сфері виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції допоможе зміцнити продовольчу безпеку України, укріпити міждержавні економічні зв'язки, наблизити перспективу вступу нашої держави до Європейського Союзу. Причорноморських регіон є одним із важливим у вирішенні цих питань. На регіон припадає близько 15,7% вітчизняного виробництва сільськогосподарської продукції, 12,6% - продукції харчової промисловості та близько 80% експортованої агропромислової продукції. Вихід товаровиробників Причорноморського регіону на відповідний рівень якості і конкурентоспроможності продукції, нарощення експортного потенціалу неможливий без розроблення та впровадження нових технологій, освоєння на їх базі виробництва принципово нових видів наукоємної продукції. Не менш важливим завданням є всебічна активізація інноваційної діяльності на рівні окремих агропромислових формувань.


Інноваційні підходи до модернізації сфери водокористування

Безпечне харчування - запорука здоров’я нації
Підбірка матеріалів на тему здорового харчування розміщена у розділі Публікації: Сільське господарство


білий простір

Новини сайту:

Результати опитування
В якій сфері найбільш потрібні інновації?

Всього відповідей - 225
  • Техніка і технології 39 (17%
  • )
  • Держуправління 67 (29%)
  • Економіка 34 (15%)
  • Культура 47 (20%)
  • Екологія 38 (16%)

Про нас пише преса

05.09.10

* у розділі Загальнодержавні програми

Україна - 2015: національна стратегія розвитку.

* у розділі Публікації: Загальні питання

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів".

І.О.Іртищева. Земельні ресурси - вагомі важелі сільського розвитку.

Л.В.Дейнеко, І.О.Іртищева, П.М.Купчак. Сільський туризм як один з напрямів розвитку підприємництва на селі.

та інші матеріали

* у розділі Публікації: Сільське господарство

Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у харчовому ланцюзі.

* у розділі Публікації: Харчова промисловість

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М к.е.н. Екологізація виробництва як стратегічний пріоритет розвитку харчової промисловості.

та інші матеріали


30.08.17

* У розділі "Ілюстративні матеріали" Газета "Вісник ССР" доданий черговий номер за липень 2017 р.