Агроінновації Причорноморського регіону. Харчова промисловість

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М к.е.н. Екологізація виробництва як стратегічний пріоритет розвитку харчової промисловості.
з матеріалів науково-практичної конфренції "Сталий розвиток та економічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Бахчисарай - 2009 р.
( Документ у форматі pdf - 622 kB)

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М к.е.н. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України.
стаття з журналу "Харчова і переробна промисловість" червень 2009 р. .
( Документ у форматі prf - 7 MB)

Продовольчий комплекс та споживчий ринок
зі збірника "Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України"/ за ред. д.е.н., проф., акад. НАН України Б.М.Данилишина, Київ - 2009 .
( Документ у форматі prf - 9,6 MB)

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М. Стан, перспективи розвитку та управління лікеро-горілчаної галузі України. В статті розкрито стан, перспективи розвитку та управління лікеро-горілчаної галузі України. Узагальнено основних аспектів, що підтверджують її конкурентноздатність.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М. Методологічні засади визначення та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку харчової промисловості. В статті досліджуються проблеми наукового управління сучасними радикальними перетвореннями в харчовій промисловості.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)

Дейнеко Л. В. д.е.н., професор, Купчак П. М. Просторовий розвиток харчової промисловості України. В статті проведено аналіз розвитку харчової промисловості по регіонах України.
(Читати статтю - zip-архів для завантаження)